DISTINGUISH SENSE FROM NONSENSE

DISTINGUISH SENSE FROM NONSENSE